Coronavirus

CORONAVIRUS

Vi är glada att tillsammans med rederiet kunna presentera en lösning inför vårens kryssningar.  

Vi har gjort allt vi kan för att detta ska bli så bra det bara kan för samtliga deltagare

Nedan följer all information angående kryssningarna, LÄS IGENOM HELA TEXTEN NOGGRANT!

På grund av de extraordinära omständigheterna till följd av Coronaviruset och de restriktioner myndigheterna infört som åtgärder så kommer Studentkryssningen att flyttas.

De nya datumen är 20-21/5, 21-22/5 samt 23-24/5 2020.


 

Du som resenär har nu två alternativ:


1. Vi flyttar dig och ditt hyttsällskap helt kostnadsfritt till det nya datumet och vi kontaktar dig med mer information efter 24:e mars 2020.


2. Du och ditt hyttsällskap kan avboka Studentkryssningen enligt gällande avbokningsregler,
vi gör då en återbetalning på 50% av det betalda beloppet senast 6:april 2020.Hur gör jag?


1. Om du och ditt hyttsällskap väljer att åka på det nya datumet:


Kaptenen, den ansvariga, svarar på detta mejl med bokningsnummer och meddelar att ni vill stanna kvar senast den 24e mars 2020. 

Vi kommer då att kontakta dig mellan 25:e mars och 30:e mars, och då bland annat informera om vilket av de tre nya datumen din stad åker på. Anledningen till att vi inte kan meddela datumet redan nu är att vi behöver veta hur många som väljer att avboka först, sedan kan vi optimera så att alla får plats samt anpassa bussresorna.

De nya datumen är 20-21/5, 21-22/5 samt 23-24/5 2020.


2. Om endast delar av hyttsällskapet väljer att åka på det nya datumet:


Kaptenen, den ansvariga, svarar på detta mejl med bokningsnummer och meddelar att vilka som vill stanna kvar och
vilka som ska avbokas senast den 24e mars 2020.

Återbetalning sker då med 50% för tillvalen till de som avbokas, den del av hytten man betalt återbetalas ej. Om ni betalade med faktura så behöver vi kaptenens clearing och kontonummer för att kunna göra en återbetalning. Gjordes betalningen med kort återbetalas beloppet till det kortet som användes vid betalning.


3. Om du och ditt hyttsällskap väljer att avboka:


Kaptenen, den ansvariga, svarar på detta mejl med bokningsnummer och meddelar att ni vill avboka er resa senast den 24e mars 2020.

Om ni betalade med faktura så behöver vi kaptenens clearing och kontonummer för att kunna göra en återbetalning. Gjordes betalningen med kort återbetalas beloppet till det kortet som användes vid betalning.


4. Jag är kontaktperson och har ännu inte betalt min resa:

Du som kontaktperson behöver, om ni vill behålla bokningen, betala via kort eller beställa en faktura på beloppet senast den 24e mars 2020.
Görs inte detta raderas er bokning.


Vad händer om kryssningen inte kan genomföras på de nya datumen?


Om UD fortfarande den 5:e maj 2020 avråder från utlandsresor samt det ännu råder begränsningar i antalet deltagare vid sammankomster så kommer kryssningarna att ställas in.

I det fallet kommer en återbetalning om 50% av det inbetalda beloppet att ske till kvarvarande resenärer.


Vilka avbokningsregler gäller nu?


Avbokning från idag: 50% av det inbetalda beloppet återbetalas.

Om UD fortfarande den 5:e maj 2020 avråder från utlandsresor samt det ännu råder begränsningar i antalet deltagare vid sammankomster så kommer kryssningarna att ställas in.

I det fallet kommer en återbetalning om 50% av det inbetalda beloppet att ske till kvarvarande resenärer.


Vi följer självklart de instruktioner och rekommendationer som kommer från olika myndigheter och branschorganisationer. I Sverige främst Folkhälsomyndighetens rekommendationer och föreningen Svensk Sjöfart.
Vi rekommenderar alla resenärer som har frågor kring coronaviruset att söka information på Svenska Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se
Tallink Silja, som är rederiet vi samarbetar med, uppdaterar konstant sina förebyggande rutiner för att minska eventuell spridning av virus. Detta bland annat genom intensifierad städning.

Du som planerar att resa med oss och känner någon typ av sjukdomssymptom bör stanna hemma och kontakta sjukvården. I situationer där du som gäst uppvisar tecken på något hälsotillstånd som kan påverka säkerheten för dig själv, eller övriga ombord har vi rätt att neka ombordstigning. Vi uppmanar alla som resar med oss att hålla god handhygien och noga följa de råd som ges av Folkhälsomyndigheten.